Om

Leverandørliste Troms

Bakgrunn

 

Utviklingen av leverandorportal.no har bakgrunn i behov fra regionens næringsliv om å etablere en oversikt over regionale bedrifter sine produkter, varer og tjenester i en leverandørliste.

 

Utviklingen startet i januar 2014. Dialogen startet med å invitere Statnett SF sin prosjektledelse på den nye 420 Kv kraftledningen som skal bygges fra Ofoten til Balsfjord. Her møtte regionens næringsliv. På møtet stilte 26 bedrifter fra regionen. Statnett SF orienterte b. la om prosjektplanene og sitt forrige prosjekt i Hardanger. I Hardanger prosjektet ble det opplyst fra Statnett SF sin side at anbudet var på totalt 1 milliard kroner. I tillegg brukte Statnett SF og deres leverandører ca 100 millioner kroner på kjøp av varer og tjenester lokalt.

Prosjektet Ofoten-Balsfjord er stippulert til ca 3,5 milliarder kroner. Det er grunn til å anta at Statnett SF og deres leverndører vil legge igjen ca 270-300 millioner kroner i kjøp av lokale varer og tjenester på strekningen.

Regionens næringsliv var entydig i sin konklusjon. De ønsket at vi utarbeidet en leverandørliste som kunne distribueres til Statnett SF og deres leverandører samt alle industrille større prosjekter i regionen for fremtiden. Første versjon av leverandørlisten er ferdig i mai 2014 og distribueres nå via dette nettstedet. Listen oppdateres fortløpende.

Dialogen - nettverket bak leverandorportal.no

 

Næringsforeningene Visit Bardu SA, Bardu Utvikling SA og næringsavdelingen i Bardu Kommune utgjør Dialogen. Nettverket har ansvar for etablering, drift og videre utvikling av nettstedet. Næringsforeningene driver frem prosessen, mens Bardu Kommune sin næringsavdeling bidrar med tilrettelegging i form av dialog med kommuner og øvrig virkemiddelapparat.

Ønsker du å delta på leverandørlisten?

 

Kontakt:

Bardu Kommune, avd næring Tel +47 9003 6666

Bardu Utvikling SA, Tel +47 974 72323

Visit Bardu SA, Tel +47 902 13000

 

Du kan også sende e-post: post@leverandorportal.no

Du finner mer informasjon om aktørene i Dialogen ved å klikke på navnet nedenfor.

 

Bardu Utvikling AS.

Visit Bardu SA.

Bardu Kommune, avdeling næring.

 

 

God og kostnadseffektiv markedsføring.

Copyright © All Rights Reserved Dialogen